поддержка PHP 7

ОСНОВИ ОЦІНКИ

 1. Закон України №2658-III “ Про оцінку майна, майнових прав і професійну оцінну діяльність в Україні” від 12 липня 2001 року далі…
 2. Закон України №1378 “ Про оцінку земель” від 11 грудня 2003 р. далі…
 3. Національний стандарт №1 “Загальнізасади оцінки майна й майнових прав” від 10 вересня 2003 року №1440 далі…
 4. Національний стандарт №2 “Оцінка нерухомого майна” від 28 жовтня 2004 року №1442 далі…
 5. Національний стандарт №3 “Оцінка цілісних майнових комплексів” від 29 листопада 2006 року №1655 далі…
 6. Національний стандарт №4 “Оцінка майнових прав інтелектуальної власності“ від 3 жовтня 2007 року №1185 далі…
 7. Постанова КМУ №1891 „ Про затвердження Методики оцінки майна” від 10 грудня 2003 р. далі…
 8. Наказ ФДМУ №100 (74/610) “ Положення про порядок проведення експертної оцінки державного майна при приватизації” від 20 березня 1995 року далі…
 9. Постанова КМУ №1531 “ Про експертну грошову оцінку земельних ділянок” від 11 жовтня2002 року далі…
 10. Наказ Держкомзему України №2 від 09.01.2003г. “Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок” далі…
 11. Інструктивний Лист ФДМУ №10-36-12633 „ Про оформлення звіту про оцінку майна й висновку про вартість майна” від 09.10.2003 р. далі…

СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ З ОЦІНКИ

 1. Наказ ФДМУ №105 (№135/8734) « Про затвердження Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, які підлягають продажу на конкурсах» від 23.01.2004 року далі… додаток 1, додаток 2
 2. Постанова КМУ №1447 « Про затвердження Методики грошової оцінки визначний пам'яток» від 26 вересня 2002 р. далі…
 3. Наказ ФДМУ №2929/227 « Про затвердження Порядку визначення вартості відтворення або заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва» від 23.12.2004 року далі… додаток 1
 4. Постанова КМУ №1360 „ Про затвердження Порядку продажу в 2006 році земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти що підлягають приватизації” від 26 вересня 2006 р. далі…
 5. Наказ ФДМУ №1523 (№1123/12997) „ Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на проведення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна” від 03 жовтня 2006 р. далі…
 6. Наказ Мінюсту і ФДМУ №1335/5/1159 “ Про затвердження Методики товарознавчої експертизи й оцінки колісних транспортних засобів” від 24 липня 2009 року (текст)
 7. Наказ ФДМУ №3162 “ Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості об'єктів права інтелектуальної власності, що перебувають у державній власності, або були створені (придбані) за державні кошти, з метою зарахування на бухгалтерський облік” від 13 грудня 2005 року далі… додаток 1, додаток 2
 8. Наказ ФДМУ №740 “ Про затвердження Методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності“ від 25 червня 2008 року далі…
 9. Лист Фонду державного майна України №10-36-9502 « Про внесення змін і доповнень до роз'яснення деяких положень Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №1891, наданих листом Фонду державного майна України від 23.01.2004 №10-36-835» від «18» червня 2007 року далі…
 10. Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №55 « Про затвердження Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна» від «18» червня 2007 року далі…

ОЦІНКА ПРИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

 1. Закон України №2163-XII „ Про приватизацію державного майна” від 4 березня 1992 року далі…
 2. Закон України №2173-XII „ Про приватизаційні папери” від 6 березня 1992 року далі…
 3. Закон України №2482-XII „ Про приватизацію державного житлового фонду” від 19 червня 1992 року далі…
 4. Закон України №1953-III „ Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва” від 14 вересня 2000 року далі…
 5. Інструктивний Лист ФДМУ №10-36-835 „Роз'яснення деяких положень Методики оцінки майна, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №1891″ від 23 січня 2004 року далі…
 6. Наказ ФДМУ №671 (№561/9160) « Про внесення змін до Положення про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва» від 05.05.2004 року далі…
 7. Постанова КМУ №803 „ Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності” від 6 червня 2007 р. далі…
 8. 4. Наказ ФДМУ №377 “Щодо затвердження Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації” від 27.02.2004 року далі…
 9. Наказ ФДМУ №377 (№343/8942) « Про затвердження Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, яке має невід'ємні поліпшення, зроблені під час його оренди, під час приватизації» від 18.03.2004 року (текст)
 10. Наказ ФДМУ №1477 (№573/3866) « Положення про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю» від 30.07.1999 року далі…додаток
 11. Закон України №89/ 87-ВР “ Про внесення змін у Закон України “ Про приватизацію майна державних підприємств” від 19 лютого 1997 року (текст)
 12. Закон України №1076-XIV „ Про господарську діяльність у Збройних Силах України” від 21 вересня 1999 року далі…
 13. Наказ Міністра оборони України №179 (№709/9308) « Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у випадках відчуження військового майна» від 25.05.2004 року далі…
 14. Про механізм впровадження Закону України “Про приватизацію державного житлового фондудалі…

ОЦІНКА ПРИ ОРЕНДІ

 1. Закон України №2269-XII „ Про оренду державного й комунального майна” від 10 квітня 1992 року далі…
 2. Закон України №161-XIV “ Про оренду землі” від 6 жовтня1998 року далі…
 3. Постанова КМУ №786 “ Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна” від 04 жовтня 1995 року далі…
 4. Постанова КМУ №629 “ Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів оренди…” від 10 серпня 1995 року далі…
 5. Київська Міська Рада. Рішення № 366/1342 “ Про Методику розрахунку й порядок використання орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва” від 05.07.2001 р. далі…
 6. Додаток №1 до рішення Київради №34/91 „Порядок передачі майна територіальної громади міста Києва в оренду” від 28 вересня 2006 року. далі...

ОЦІНКА В ІНШИХ ВИПАДКАХ

 1. Закон України №2654-XII “ Про заставу” від 2 жовтня 1992 року далі…
 2. Закон України №898-I “ Про іпотеку” від 5 червня 2003 року далі…
 3. Закон України №4038-XII “ Про судову експертизу” від 25 лютого 1994 року далі…
 4. Закон України №606-XIV “ Про виконавче провадження” від 21 квітня 1999 року далі…

ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЛІ

 1. Закон України №1378 “ Про оцінку земель” від 11 грудня 2003 р. далі…
 2. Земельний Кодекс України далі…
 3. Постанова КМУ №1531 “ Про експертну грошову оцінку земельних ділянок” від 11 жовтня2002 року далі…
 4. Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок далі…
 5. Методика грошової оцінки землі несільськогосподарського призначення далі…
 6. Порядок нормативної грошової оцінки землі несільськогосподарського призначення далі…
 7. Методика грошової оцінки землі сільськогосподарського призначення й населених пунктів далі…
 8. Порядку нормативної грошової оцінки землі сільськогосподарського призначення і населених пунктів далі…
 9. Рішення V сесії Київської міської ради V скликання від 26 липня 2007 року за №43/1877 « Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земель міста Києва і порядку її визначення» далі…
 10. У Державному комітеті із земельних ресурсів відзначають ріст вартості в Україні земель державної й комунальної власності. Читати далі…

Back to top