поддержка PHP 7

Ціни на експертну оцінку нерухомого майна

Нерухомість – земельні ділянки, поліпшення на земельних ділянках, ділянки надр, обособлені водні об’єкти та все, що невідривно пов’язано із землею, тобто є об’єкти, пересування яких без нанесення їм збитку неможливе, в тому числі ліси, багаторічні насадження, будівлі, споруди, передавальні пристрої та інші промислові об’єкти.

Згідно статті 181 Цивільного кодексу України до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.Режим нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та морські судна, суд на внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації. На сьогодні професійна оцінка вартості нерухомості залишається одним з найвимогливіших видів оціночної діяльності в Україні, що включає в себе ринкову оцінку, розрахунок вартості об'єкта в цілому або окремих приміщень, або окремих прав, пов'язаних з об'єктом, наприклад, права оренди, права користування й т.д. Та оскільки Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» встановлені випадки обов’язкової оцінки майна, збільшується необхідність та вимогливість до проведення оцінки в цілому.
При вивченні ринку на етапі підготовки рішення про продаж того чи іншого об’єкта, власник нерухомості найчастіше й самостійно здатен адекватно визначити очікуваний горизонт ціни об’єкта. Але це тільки з його боку, а з боку покупця – цей «горизонт» може виглядати не зовсім подібно. На цьому протиріччі й базується ринкова ціна об’єкта, за якої покупець не заплатить за об’єкт ціну вищу, ніж за об’єкти рівної корисності, які позиціонуються на відкритому ринку. Тобто ринкова ціна – це суб’єктивна уява продавця про максимально можливий зиск при продажу - найбільшу ціну продажу з одного боку, й мінімально можливій ціні придбання для сторони покупця. В свою чергу, баланс для сторін в цьому питанні залежить від таких фундаментальних економічних принципів як принцип попиту та пропозиції, принципу заміщення, принципу очікування. А ось завдання оцінювача в цій ситуації, дотримуючись усіх цих принципів та застосувавши законодавчо закріплені методи, визначити конкретну цифру вартості об’єкта.
Оцінювачами нашої компанії пропонується увесь спектр з оцінки нерухомого майна для будь-яких цілей.
При оцінці нерухомого майна перед оцінювачем висувається ряд доволі складних завдань, врахування яких як прямо так й опосередковано впливає на вартість об’єкта. Місцерозташування, характеристика зовнішньої інфраструктури, транспортна досяжність, фізичний стан – ось далеко не повний перелік факторів, які повинні бути враховані при аналізі конкретного об’єкта нерухомості.
Оцінка вартості нерухомості необхідна у випадках:

  1. Купівлі-продажу, здачі в оренду, даруванні, обміні.
  2. Акціонуванні підприємств.
  3. Кредитуванні під заставу нерухомого майна (іпотека).
  4. Страхуванні.
  5. Внесенні до статутних фондів підприємств.
  6. Виході учасника зі складу засновників підприємства.
  7. Ліквідації в процесі банкротства підприємств.
  8. В судовому порядку при вирішенні майнових спорів.
  9. При виконавчому проваджені.

Підставою для проведення робіт з оцінки є договір між нашою компанією з власником нерухомого майна або з особою, що має право представляти інтереси власника. По завершенню робіт замовнику передається Звіт про ринкову вартість об’єкту оцінки,виконаний у відповідності до Законодавства України.

Back to top